Referencje: “mdzwig.pl usługi dźwigowe Maciej Grzybek wskazuje firmę Zajdel Interactive Studios jak wartego polecenia partnera biznesowego. Przedsiębiorstwo dobrze realizuje się w zakresie terminowości usług. Ważną zaletą jest to, że o czasie finalizuje powierzone zamówienia.” — Maciej Grzybek, www.mdzwig.pl